Naszą misją jest edukacja i promocja

na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce

O nas

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zostało założone w 2015 roku. Idea powstania stowarzyszenia narodziła się z potrzeby edukacji na temat energetyki słonecznej oraz promowania jej korzyści dla gospodarki Polskiej jak również dla indywidualnych i biznesowych odbiorców energii.

Jesteśmy organizacją, która zrzesza osoby prowadzące działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególną koncentracją na działalności naukowej, wytwórczej, usługowej, budowlanej i handlowej związanej z fotowoltaiką.

Nasze działania realizujemy w ścisłej współpracy z podmiotami profesjonalnie zajmującymi się energetyką słoneczną, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami naukowymi, których działalność jest zbieżna z rozwojem energetyki słonecznej w Polsce.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad stu członków, reprezentujących firmy i organizacje działające w branży fotowoltaicznej w Polsce, które w sumie zatrudniają kilka tysięcy osób.

Decyzją Zarządu wstąpienie do Stowarzyszenia w 2016 roku jest bezpłatne. Zdecydowano również o niepobieraniu składek członkowskich w tym roku.

Plik do pobrania:

Ludzie

Tomasz Sęk - Prezes Zarządu
Przemysław Pięta - Wiceprezes Zarządu
Anna Biniszewska - Członek Zarządu
Klaudiusz Kalisz - Członek Zarządu
Paweł Konieczny - Członek Zarządu

Członkowie

R.Power
SolumConcept
Foton Technik
Frenik
Eko 2007
Eko Solary

Solta
GTB Solaris
XGreen Energy
CEO Odnawialna
Fotowoltaika darmowa energia
Solarplace

R-sol
Elektroin
Pure Solutions
Solar Profit
Energfree
Involt

Alterpower
Inditus
Eko Solar Gliwice
Ekofachowcy
RB Elektryk
Pitern

Sunsol
Brewa
Emsol
Elektryk Ostrów
Etsol

Pracownia Analiz Środowiskowych
Plastoma
Installab
Ozebud
Ozawo
SolarStar

Nowak Fotowoltaika
Zalfon
Solum Service
Spirvent
Remex II
Nowa Energia Plus

Zostań Członkiem

Wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go faksem na numer: +48 22 354 65 32 lub mailem na adres: info@pses.org.pl. Formularz zostanie przekazany do Zarządu Stowarzyszenia. Proces aplikacyjny trwa około tydzień.

Pragniemy poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej zdecydował, iż wstąpienie do Stowarzyszenia w 2016 roku jest bezpłatne.
Od członków-założycieli oraz członków, którzy wstąpili do PSES w 2016 r. nie będzie również pobierana składka członkowska za ten rok.

Aktualności

24.11.2016

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zdecydowało się objąć Honorowym Patronatem Seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", które odbędzie się 28 lutego 2017 roku w Częstochowie. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), którzy będą dzielili się oraz wymieniali doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej.

07.11.2016

W dniu dzisiejszym w ogólnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita w artykule Prawo dla ekosiłowni do poprawki, wypowiedział się Członek Zarządu PSES, p. Klaudiusz Kalisz, który w kontekście zbliżającej się pierwszej aukcji OZE tłumaczył, że kolejne generacje paneli są wprowadzane na rynek w dużym tempie, a zatem zakaz instalowania paneli wyprodukowanych wcześniej niż przed 18 miesiącami w instalacjach, które wygrają niniejszą aukcje jest zasadny. Zauważył on również konieczność skrócenia terminu samej instalacji z obecnych 24 miesięcy do 18 miesięcy. Taka zmiana zapobiegłaby uprawianiu przez inwestorów „aukcyjnego hazardu".

05.11.2016

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zdecydowało się objąć Honorowym Patronatem XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2017 r. w Warszawie w Hotelu Marriott. Pierwszego dnia Kongresu odbędą się m.in. panele: Co się wydarzy w energetyce w 2017 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw oraz „Żabi skok” w inwestycjach - innowacje dla energetyki poza samochodem elektrycznym. W Kongresie w jako prelegenci wezmą udział przedstawiciele Zarządu PSES.

03.11.2016

W dniu 2 listopada 2016 r. przedstawiciele PSES – Prezes Tomasz Sęk oraz Członkowie Zarządu Klaudiusz Kalisz i Anna Biniszewska – wzięli udział w organizowanym przez Departament Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki spotkaniu, którego tematyką było przygotowanie do przeprowadzania pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji OZE, która planowana jest na koniec tego roku. W trakcie spotkania poza informacjami technicznymi padło ze strony URE zapewnienie, że złożone wnioski o wydanie zaświadczeń dopuszczających do udziału źródeł OZE w aukcji zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

24.10.2016

Prezes Zarządu PSES, Pan Tomasz Sęk, wraz z Wiceprezesem Zarządu PSES, Panem Przemysławem Piętą, wzięli udział w XIII Kongresie Nowego Przemysłu, który odbył się w Warszawie w dniach 19-20 października 2016 roku. Prezes PSES był uczestnikiem panelu Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje. W ramach swojej wypowiedzi odniósł się do obowiązujących obecnie przepisów OZE z perspektywy przedsiębiorstw działających w segmencie fotowoltaiki, ocenił potencjał tej gałęzi energetyki w Polsce oraz tłumaczył, że dostępna obecnie technologia z całą pewnością uzasadnia inwestowanie w tego rodzaju inwestycje w Polsce, czego najlepszym przykładem jest poziom rozwoju tej branży w Niemczech, kraju o niemal identycznych warunkach słonecznych.

21.10.2016

W dniach 19-21 października 2016 r. przedstawiciele PSES wzięli udział w odbywających się w Warszawie Targach Renexpo Poland. Pan Klaudiusz Kalisz, Członek Zarządu PSES, wziął udział w panelu dyskusyjnym: Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce, podczas którego wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanawiał się, jak w najbliższych latach będzie się rozwijał w Polsce rynek PV, a zwłaszcza, co trzeba zrobić, aby rozwój ten wreszcie był stabilny, przewidywalny i trwały. W Targach Renexpo Poland wziął również udział Pan Paweł Konieczny, Członek Zarządu PSES, który spotkał się z kilkunastoma wystawcami: zarówno będącymi już Członkami PSES, jak i zamierzającymi dołączyć do naszego Stowarzyszenia.

11.10.2016

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Tomaszem Sęk, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, który w programie #RZECZoBIZNESIE opowiada o tym, czy warto inwestować w panele słoneczne, jak rozwija się ta technologia w Polsce i czy jest ona opłacalna w naszych warunkach. Wywiad przeprowadził Michał Niewiadomski, dziennikarz gospodarczy „Rzeczpospolitej”.

Fotowoltaika

to technologia, która pozwala przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną. Innymi słowy dzięki niej możliwe jest pozbawione jakichkolwiek emisji i w zasadzie nieograniczone wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Jest to jedna z technologii określanych jako odnawialne źródło energii.

Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną możliwe jest dzięki funkcjonowaniu tzw. ogniw fotowoltaicznych, zwanych również jako ogniwa słoneczne, czy też ogniwa fotoelektryczne. Są to urządzenie zbudowane z krzemu o wysokiej czystości, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P – N (positive – negativ). Padające na takie złącza fotony prowadzą do powstania napięcia elektrycznego, a w konsekwencji energii elektrycznej.

W chwili obecnej fotowoltaika znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie. Spowodowane jest to czynnikami takie jak ekologia (jest to technologia, z funkcjonowaniem której nie łączą się żadne negatywne oddziaływania na środowisko), powszechna dostępność (promieniowanie słoneczne występuje praktycznie wszędzie) oraz ekonomia (w ostatnich latach postępuje stały spadek cen ogniw fotowoltaicznych).

Ocenia się, że potencjał energii promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi wynosi aż 86.000 TW. Obecne zapotrzebowanie naszej planety to ok. 15 TW. Oznacza to, że wykorzystanie jedynie 0,018 % potencjału energii promieniowania słonecznego pozwoliłoby zabezpieczyć potrzeby całej planety. Oczywiście nie bierzemy tutaj pod uwagę takich czynników jak przesyłanie wyprodukowanej przez ogniwa energii oraz jej magazynowanie, ale nie ulega wątpliwości, że dynamiczny rozwój tej technologii może w znaczący sposób zrewolucjonizować myślenie o pozyskiwaniu energii elektrycznej.

Wydaje się, że proces ten już się dzieje. W ostatnich latach fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój. Na koniec 2006 roku na całym świecie moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosiła tylko ok. 6,9 GW. Na koniec 2014 roku było to już niespełna 190 GW. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie. Oznacza to, że fotowoltaika jest technologią, która obecnie zaspokaja ok. 1 % światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 32.000 MW. Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38.000 MW, a moc instalowanych paneli fotowoltaicznych to około 70 MW.

Podsumowując warto podkreślić, że potencjał energetyki słonecznej jest w praktyce nieograniczony, co czyni ją najbardziej perspektywiczną ze wszystkich dostępnych technologii OZE.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

ul. Domaniewska 39A
wejście B, VI piętro
02-672 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Puławska 2
wejście A, VII piętro
02-566 Warszawa

Tel. 48 512 879 435
fax: 48 22 354 65 32

e-mail: info@pses.org.pl

Copyright © 2015-2016 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

Made by mangomedia.pl