O nas

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zostało założone w 2015 roku. Idea powstania stowarzyszenia narodziła się z potrzeby edukacji na temat energetyki słonecznej oraz promowania jej korzyści dla gospodarki polskiej jak również dla indywidualnych i biznesowych odbiorców energii. Jesteśmy organizacją, która zrzesza osoby prowadzące działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególną koncentracją na działalności naukowej, wytwórczej, usługowej, budowlanej i handlowej związanej z fotowoltaiką.

Nasze działania realizujemy w ścisłej współpracy z podmiotami profesjonalnie zajmującymi się energetyką słoneczną, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami naukowymi, których działalność jest zbieżna z rozwojem energetyki słonecznej w Polsce.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad stu członków, reprezentujących firmy i organizacje działające w branży fotowoltaicznej w Polsce, które w sumie zatrudniają kilka tysięcy osób.

Plik do pobrania

Statut PSES
Postanowienie rejestracji